Another Development Foundation will be a platform for people and organisations with an interest for collaboration, learning and change. This includes analysis, dissemination and outreach as well as reflection on and analysis of what information that is already available and what is done by other organizations. As active citizens and sholars we as founders are experienced in information analysis as well as on writing various reports, documents, material, articles, books etc. This is a list of publications produced by our chair Ingvar Rönnbäck. He has also written articles in newspapers as well as other material used in reports, magazines and exhibitions.

Publications:

Rönnbäck, I (1993). Fredsundervisning. Pedagogiska rapporter. Nr 41. Pedagogiska institutionen, s 122.

Rönnbäck, I (1993). Peace education – A problematic task in a violent world. Paper presented at IPRA (International Peace Research Association) conference in Budapest, s 35.

Rönnbäck, I (1994). Fredsundervisning – En problematisk uppgift. Lärarutbildning och forskning i Umeå. Nr 1/94, s 17.

Rönnbäck, I (1994). Rasismens ideologi, struktur och pedagogik. Paper presented vid MERGE (Centre for studies on migration, ethnic relations and globalisation) conferense i Umeå, s 40.

Rönnbäck, I (1995). Insatser mot rasism och främlingsfientlighet. Arbetsrapport 109. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, s 174. Rapporten är en utvärdering av en särskild resurssatsning mot rasism och främlingsfientlighet som Sveriges regering initierade i början på 1990-talet.

Rönnbäck, I (1995). Skolan som samhällets problemlösare. Invandrare och minoriteter. Nr 4/95, s 6.

Rönnbäck I (1995). Internationalisering, etik, miljö och historia. Utredning på uppdrag av Skolverket, s 30.

Rönnbäck, I (1996). Projekt för ungdomar på flykt. Utvärdering på uppdrag av Rädda Barnen, s 26.

Rönnbäck, I (1997). Evaluation and responsibility. Paper presented in Madison, s 16.

Rönnbäck, I i Lundahl, L & Popkewitz, T (eds) (1999). Education, research and society. Article: Science and evaluation – Critical research or instrument for destructiveness? Umeå University, s 16.

Rönnbäck, I i Friman, E et al (1999). Med tanke på framtiden. En humanekologisk antologi. Artikel: Säkerhet sett ur ett humanekologiskt perspektiv. Skrifter – nr 6. Forum för tvärvetenskap, Umeå universitet, s 26.

Rönnbäck, I i Friman E & Öckerman, A (red) (2003). Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen. Artikel: Den globala säkerhetskrisen. Krig, fred och miljö. Studentlitteratur, s 20.

Rönnbäck, I (2006). Utvärdering av Hållbara Robertsfors. Lärdomar från ett projekt för hållbar lokal utveckling. Uppdrag av Robertsfors kommun, s 136.

Rönnbäck, I & Lahti, T (2006). Hållbara Bygder. En framtidsanalys. Uppdrag av Folkrörelserådet, s 22.

Rönnbäck, I (2006). Forum för hållbar utveckling. En utvärdering av ett regionalt stödprojekt för hållbar utveckling. Uppdrag av kommunförbundet i Västerbotten, s 32.

Rönnbäck, I, Fältskog, J, Lahti, T (2006-2007). Förstudie för regional arena som stödjer hållbar utveckling, och med lokal, regional, nationell och internationell verksamhet. Studien finansierades genom EU-medel, av regionala aktörer och UD. Uppdrag av kommunförbundet i Västerbotten.

Rönnbäck, I (2006). Utvärdering av ULF-projektet. Uppdrag av Hushållningssällskapet i Västerbottens län, s 51.

Rönnbäck, I (2009). Religion and development – a challenging opportunity. Texten är en reflektion kring diskussionen vid ett internationellt seminarium arrangerat av trosbaserade organsiationer verksamma inom det internationella utvecklingssamarbetet. Publikationen har fått benämningen ”The role of religion in development cooperation”.

Rönnbäck, I, Lund, S, Enetjärn, A (2010). Rennäringsutredning med inslag av socialkonsekvensbedömning. Bräntet vid Solberg. Planerad vindkraft i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Enetjärn Natur AB.

Rönnbäck, I (2011). A Dialouge Document from the Conference Green Solutions Week in Machakos 17-20 April, 2011. Sida Partnership Forum. 2011:04. I detta dokument var jag redaktör och skribent tillsammans med David Ndii – Foresight Economics, Priyanka Dale – Society for Participatory Research in Asia (PRIA), Jacqueline Senyagwa – Stockholm Environmental Institute (SEI), Karin Nyquist – Karin Nyquist Arkitetkontor AB, Maina Daniel – Wes & Abbot Consultants och Stanley Nyoni – The Natural Step.

Rönnbäck, I och Kalla, B (2011). Lärande för hållbar utveckling. Innovativt nordiskt utbyte. Förstudie och diskussionsunderlag för eventuellt etablerande av ett sk Regional Centre of Expertise (RCE) i norra Sverige inom arbetsområdet lärande för hållbar utveckling. Förstudien finansierades av Nordiska ministerrådet, och ägts av Umeå kommun. Förstudien har resulterat i att Region Västerbotten, Umeå kommun och Umeå universitet, i samverkan med andra regionala aktörer ansöker till UN University i Yokohama om etablering av ett RCE.

Rönnbäck, I (2012). RCE North Sweden Application to UNU-IAS in Yokohama, Japan. Ansökan för etablering av RCE i norra Sverige. Ansökan skrevs på uppdrag av Umeå kommun, Region Västerbotten och Umeå universitet.

Rönnbäck, I, Edlund, C, Heldius, B och Strandberg, M (2013). Utvärdering av projektet Gender Innovation Vision and Empowerment (GIVE). Projektet var ett arbetsmarknads- och jämställdhetsprojekt riktat till somaliska kvinnor i Sverige, med flera ansvariga organisationer; VIVA kompetenscentrum i Umeå, Samordningsförbundet Umeå, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten i Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Rönnbäck (2014). Utvärdering av projektet Kvotflykting i Västerbotten. Projektet samordnas och leds av Länsstyrelsen Västerbotten med fyra kommuner samverkande; Lycksele, Norsjö, Skellefteå och Vilhelmina.

Lindberg, M. & Rönnbäck, I. (2017). Kartläggning av Norrbottens civilsamhälle. Luleå: Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN).

Rönnbäck, I (2017). Beyond Marginalization of Pacifism and Nonviolence. Paper presented at the conference ”Rethinking Pacifism for Revolution, Security and Politics” at Otago University, Dunedin New Zeeland. The conference was organized by The National Centre for Peace and Conflict Studies.